Podoposturale therapie

Wie kent niet de Toren van Pisa? De vrijstaande klokkentoren  is een van de meest opvallende bouwwerken van de Piazza dei Miracoli. Kort na het begin van de bouw in 1173 begon de toren al over te hellen. Doordat men loodrecht verder bouwde is de toren niet alleen scheef maar ook krom. Gelukkig wordt tegenwoordig niet meer zonder een degelijk fundament gebouwd. 

Ook wij kunnen niet zonder een degelijk fundament: onze voeten!  Voorwaarde is dat deze de ruimte krijgen. En ‘daar wringt de schoen’ (letterlijk). Wat te denken van naaldhakken, stijve (kinder)schoenen en sommige steunzolen?!

Wanneer een tafeltje of een stoel wiebelt, zijn we al gauw geneigd iets onder één van de pootjes te schuiven.

De podoposturaal  therapeut (houdingstherapeut op podologische basis) doet dat in wezen ook. Nadat de klachten zijn besproken volgt een houdingsonderzoek en een loopanalyse. Vervolgens maakt de therapeut een paar platte, persoonlijke inlegzooltjes, waarop schijfjes kurk, 1 à 3 mm dun, zijn geplakt. Daar (tijdelijk) op lopen en staan is de feitelijke therapie! Deze zooltjes steunen niet maar trainen vooral de voetspieren aan de onderzijde van de voeten! Klinkt eenvoudig en blijkt al meer dan 35 jaar effectief.

Het feit dat deze therapie haar waarde de afgelopen 40 jaar meer dan bewezen heeft, rijmt echter niet met de relatieve onbekendheid. Vooral binnen de medische wereld en bij de zorgverzekeraars slaagt men er maar niet in een consistente verklaring omtrent de  werking te geven.  De practice based effectiviteit vraagt om een samenhangende, acceptabele verklaring: hoe kan een plat zooltje zo effectief zijn, daar waar het de voet betreft, men toch veelal steundenkend gericht is? TIG 4-17_PeterOomens 4

DAAROM:

  • podoposturale zooltjes  steunen niet maar vertalen plantaire drukimpulsen in activering van de intrinsieke voetspieren (schijfjes 1-3 mm).
  • podoposturale zooltjes zijn zelden links en rechts gelijk (symmetrische mensen bestaan niet. Dit is overigens niet altijd duidelijk te zien)
  • podoposturale zooltjes zijn het meest effectief gebleken bij een zo exact mogelijke, niet gestandadiserende, plaatsing. Handmatige vervaardiging heeft m.i. de voorkeur. 
  • deze therapie staat bekend als ‘proprioceptief’. De propriocepsis speelt wel een rol (continu zich aanpassende voorinstelling) maar verklaart niet het werkingsmechanisme. Prikkeling van de baroreceptoren van de voetzool werkt faciliterend op het in de voorhoorn van het ruggenmerg gelegen  alfa-motorneuron en vervolgens tot contractie van de beoogde voetspier(en) en reciproke ontspanning van de antagonisten.. De benaming propriocepsis is wat mij betreft achterhaald en zou moeten worden gewijzigd in exteroceptief! Belangrijk? Zeker!  Vanuit die visie is meer precisie mogelijk.

lees verder:                             A4 PPT KERNGEGEVENS

Leren leven met rugklachten en houdingproblemen….? Niet altijd!

 

 

Geef een reactie