Posturologie

DEFINITIE:  Posturologie staat voor kennis van de menselijke houding, de lichaamseigen (regel)systemen die hier invloed op hebben en, op basis van terugkoppeling (feedback), integrale implementatie.

brochure posturologie orig.

Ons lichaam kent talloze van deze systemen, zeker wanneer we ook het celniveau hierbij betrekken. De posturologie beperkt zich vooralsnog tot een aantal ‘gebleken’ verbanden (practice based). Vooral in Frankrijk wordt op universitair niveau hieraan veel aandacht besteed. Hieronder een samenvatting van enkele verbanden:

  • pijn(bestrijding)
  • zien (convergentie/accommodatie)
  • functioneren kaakgewricht (somatognatisch systeem)
  • manuele therapie, osteopathie
  • podoposturale therapie (posturopodie)

Pijnbestrijding

In 1990 publiceerde ik in het (Nederlands) Tijdschrift Integrale Geneeskunde mijn artikel ‘podo-orthesiologie: een pijn theoretische benadering’ (NTIG, 1990, 6(39), 105/107PIJN TIG 1990). Voor podo-orthesiologie kan nu podoposturale therapie of posturopodie worden ingevuld. Met dit artikel introduceerde ik het begrip neuromodulatie.

Zien/oogfunctie

Begin jaren negentig bezocht mij een 13-jarig meisje, samen met haar moeder. Ze stond met doorgestrekte knieën en een holle rug (sterk gelordoseerd). In verband met ernstige rugklachten werd een ingrijpende behandeling overwogen.

Verder was zij sterk bijziend: -/- 6 beiderzijds. Eerder was me al opgevallen, dat nekklachten en hoofdpijn relatief vaker voorkwam bij brildragers, vooral bij multifocale glazen. Om die reden liet ik tijdens het onderzoek de bril bij voorkeur afzetten. Patiënte stond tegenover een zogenoemde “Snellenkaart” en riep na haar houdingcorrectie ineens “ik kan veel beter lezen”! Na de eerste verrassing heb ik de test herhaald en inderdaad, het effect kon worden gereproduceerd.

Lees verder:      Het zien, een andere kijk op de houding in het Nederlands tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, TIG 1994; 10(2): 66-71)..

Kaakgewricht en manuele therapie.

Opgeleid in de Manuele Therapie Marsman en met kennis van spier- en gewrichtsketens, merkte ik al snel het gevoelige verband tussen mobilisaties en posturologische houdingscorrectie. Vooral de occlusie (op elkaar sluiten) van de kaakgewrichten blijkt direct beïnvloedbaar (stomatognatisch systeem).

Eerder had ik al een boekje geschreven ‘Regulatietherapie vanuit de voet’ ( Tijdstroom 1991, ISBN 90-352-1365-3). Zie elders.

Podoposturale Therapie: hoe werkt het?

Wanneer een tafeltje of een stoel wiebelt, zijn we al gauw geneigd iets onder één van de pootjes te schuiven. De podoposturaal therapeut doet dat in wezen ook: een plat inlegzooltje waarop schijfjes kurk geplakt worden. Daarop lopen en staan is de feitelijke therapieKlinkt eenvoudig en blijkt effectief. Ruim 35 jaar word deze therapie nu toegepast.

Lees verder:  A4 PPT KERNGEGEVENS

 

 

Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS)

Zoals gezegd: podoposturale zooltjes steunen niet maar activeren de voeteigen (intrinsieke) spieren.  Wij zijn echter zo met het begrip ‘steunen’ vertrouwd, dat voor veel mensen het lopen op zulke dunne zooltjes wennen is.

Een zeer interessante complementaire (?) invalshoek betreft het ‘electrodermaal en matrix’ onderzoeksrapport (1990) van dr.Roel van Wijk,  dr. Fred Wiegant en dr. J.E.M. Souren van de Rijksuniversiteit Utrecht. Een op de inzichten van de Duitse wetenschapper Alfred Pisschinger geënt onderzoek:  ‘Das System der Grundregulation’ ;

Lees verder:  TIG 2-2015 Oomens