toelichting auteur

In 1989 publiceerde ik mijn artikel  segmentale facilitatie ter behandeling van de posturale valgus’ in het Nederlandse Tijdschrift voor Integrale Geneeskunst. Uitgangspunt was hierbij de veronderstelde taak van het proprioceptieve stelsel bij het beïnvloeden van de houding middels zogenaamde therapiezolen. De behandelwijze en de achterliggende theorie zijn afkomstig van de Parijse arts René  Jacques Bourdiol en vormen nog steeds de basis van de (beroeps)opleiding. De effectiviteit is buiten kijf maar lastig te verklaren, zeker gezien het feit dat deze verklaring mijns inziens haaks staat op het klassieke steunzool denken.

In 1994 volgde mijn artikel ‘zien: een andere kijk op de houding‘, eveneens in het NTIG. Kern hiervan is de gebleken beïnvloeding van de motorische oogspieren op de convergentie/accommodate van de ogen. Vooral bij kinderen bleek subtiele houdingscorrectie tot ontspanning g van dit systeem te leiden. Ook het lezen bleek/blijkt vaak minder inspannend evenals niet zelden gediagnostiseerde dyslexie. Dit uitgebreide artikel geeft een ‘practice based’ verklaring. Met dit artikel stond ik in 1994 aan de basis van de posturologie. Verder blijkt een zeer nauwe relatie van de houding met het stomatognatische systeem en dan speciaal de occlusie van het kaakgewricht.

Toen in Nederland nagenoeg onbekend, evenals in de meeste landen. Dit vakgebied is sindsdien vooral actueel en bekend in Frankrijk (universitair), Italië (universitair) en Spanje. Gepubliceerd wordt overwegend in de Franse taal. Vanzelfsprekend zijn er internationaal meerdere auteurs en dus ook meerdere inzichten. Hopelijk leidt dit tot een verdere samenwerking. 

Op deze pagina tref je een overzicht van een (beperkt) deel van mijn artikelen.  Hopelijk geeft dit enig inzicht in mijn visie t.a.v. de integrale aspecten van de posturologie. De volgorde is willekeurig.

Peter Oomens, posturoloog.

De literatuurselectie op de laatste pagina wordt voorlopig gehandhaafd.

                                  

 

Het zien; een andere kijk op de houding

Samenvatting
ln dit artikel wordt ingegaan opeen relatie tussen het zien en de houding. Toegelicht wordt dat de wijze van
staan en zitten invloed heeft op de functie van de oogspieren. Tevens wordt een relatie gelegd tussen de draaiing rond de lichaamslengteas en de dominantie van het oog.
Een correctie van de houding volgens podo-orthesiologische methoden veroorzaakt een direct waarneembare, registreerbare en reproduceerbale houdingsconectie. Opvallend is dat na houdingscorectie zowel subjectieÍ als
objectieÍ de convergentie vanhet oog eenvoudiger wordt

ZIEN    verder lezen 

Bourdiol therapiezolen: wel of niet proprioceptief?

Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw werd de
‘proprioceptieve’ houdingstherapie, aanvankelijk bekend
als podo-orthesiologie, in Nederland geïntroduceerd. Na
het fuseren van twee beroepsgroepen in 1998 werd de
therapie bekend als podoposturale therapie. Deze
volwaardige, houdingregulerende therapie maakt gebruik
van vlakke inlegzooltjes, te dragen in ‘gewoon’ schoeisel.
Op deze zooltjes worden schijfjes kurk gelijmd (1 à 2 mm
dik) volgens een bepaald patroon, per patiënt aanpasbaar.
De bedoeling is diens houding meer in balans te brengen.
‘Practice based’ kan de effectiviteit van deze techniek niet
meer ontkend worden.
Deze uit Frankrijk afkomstige techniek wordt nu bijna 40
jaar in Nederland toegepast. Grondlegger is dr. René
Jacques Bourdiol, neuroloog († 2004).

lees verder:  TIG 4-17_PeterOomens 4(1)

segmentale facilitatie ter behandeling van de posturale valgus (1989)

DERHALVE:
De verklaring van de werking van het principe dient te
worden gezocht in de faciliterende werking van in cutis
en subcutis gelegen receptoren van de voetzool.
Hypothese is, dat in deze rijk gevasculariseerde structuur met een relatief groot aantal arterioveneuze anastomosen en bijna tien maal zoveel zweetkliertjes als bijvoorbeeld op de huid van de rug, binnen de eerder omschreven cirkel begrensd door de drie imaginaire lijnen,
een relatief grotere populatie Meissnerlichaampjes te
vinden is dan in de rest van de voetzool, met mogelijke
uitzondering van de digiti. Verder onderzoek zal dit moeten aantonen.

lees verder:  FACILITATIEART

Posturologie, een integrale visie op onze houding

Inleiding
Verreweg de meeste woningen hier zijn voorzien van een
verwarmingssysteem, minimaal bestaande uit een ketel
en een of meerdere radiatoren. De variabele instelling
gebeurt met een thermostaat. Dit geheel heet een
meet- en regelsysteem. Biomedisch gezien heeft ons
lichaam een ongekend aantal van dit soort nauwkeurige
systemen. Een bekend voorbeeld: wanneer we uit een
warme omgeving plots in een koude komen, krijgen we
kippenvel. Dit mechanisme dient om de oppervlakte van
onze huid te verkleinen, en dus onze eigen warmte beter
vast te houden. Denk verder aan het hormonale systeem,
op celniveau en subcelniveau.

lees verder: 02 TIG 2013 Oomens