toelichting auteur

Op deze pagina vind je een willekeurig overzicht van mijn, overwegend opinierende, artikelen. Dit geeft hopelijk een inzicht in mijn visie t.a.v. de integrale aspecten van de posturologie.

Nadrukkelijk moet worden vermeld dat (internationaal) meerdere inzichten bekend zijn. Hopelijk leidt dit tot een verdere samenwerking. De literatuurselectie op de laatste pagina wordt aangepast  en gehandhaafd.

Constructieve reacties blijven welkom.                                       

Auteur Peter Oomens.

Wat betekent het grondregulatiesysteem voor de podoposturale therapie?

Definitie:

Mesenchym is de oorspronkelijke geleiachtige laag tussen ectoderm en entoderm, waarin mesenchymkiemen binnendringen, die zich door deling vermeerderen, waardoor deze laag zich als zelfstandig weefsel ontwikkelt.

lees verder: TIG 2-2015 Oomens

stellen met deze, naar mijn mening logische, therapie heel veel patiënten goed te hebben kunnen helpen. Dit vak heeft mij niet kunnen loslaten en dus verdiep ik mij al een aantal jaren in de moeilijke positionering van de podoposturale therapie binnen het gangbare therapeutische arsenaal.

Het zien; een andere kiik op de houding

Samenvatting
ln dit artikel wordt ingegaan opeen relatie tussen het zien en de houding. Toegelicht wordt dat de wijze van
staan en zitten invloed heeft op de functie van de oogspieren. Tevens wordt een relatie gelegd tussen de draaiing rond de lichaamslengteas en de dominantie van het oog.
Een correctie van de houding volgens podo-orthesiologische methoden veroorzaakt een direct waarneembare, registreerbare en reproduceerbale houdingsconectie. Opvallend is dat na houdingscorectie zowel subjectieÍ als
objectieÍ de convergentie vanhet oog eenvoudiger wordt

ZIEN    verder lezen 

Bourdiol therapiezolen: wel of niet proprioceptief?

Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw werd de
‘proprioceptieve’ houdingstherapie, aanvankelijk bekend
als podo-orthesiologie, in Nederland geïntroduceerd. Na
het fuseren van twee beroepsgroepen in 1998 werd de
therapie bekend als podoposturale therapie. Deze
volwaardige, houdingregulerende therapie maakt gebruik
van vlakke inlegzooltjes, te dragen in ‘gewoon’ schoeisel.
Op deze zooltjes worden schijfjes kurk gelijmd (1 à 2 mm
dik) volgens een bepaald patroon, per patiënt aanpasbaar.
De bedoeling is diens houding meer in balans te brengen.
‘Practice based’ kan de effectiviteit van deze techniek niet
meer ontkend worden.
Deze uit Frankrijk afkomstige techniek wordt nu bijna 40
jaar in Nederland toegepast. Grondlegger is dr. René
Jacques Bourdiol, neuroloog († 2004).

lees verder:  TIG 4-17_PeterOomens 4(1)

segmentale facilitatie ter behandeling van de posturale valgus (1989)

DERHALVE:
De verklaring van de werking van het principe dient te
worden gezocht in de faciliterende werking van in cutis
en subcutis gelegen receptoren van de voetzool.
Hypothese is, dat in deze rijk gevasculariseerde structuur met een relatief groot aantal arterioveneuze anastomosen en bijna tien maal zoveel zweetkliertjes als bijvoorbeeld op de huid van de rug, binnen de eerder omschreven cirkel begrensd door de drie imaginaire lijnen,
een relatief grotere populatie Meissnerlichaampjes te
vinden is dan in de rest van de voetzool, met mogelijke
uitzondering van de digiti. Verder onderzoek zal dit moeten aantonen.

lees verder:  FACILITATIEART

Posturologie, een integrale visie op onze houding

Inleiding
Verreweg de meeste woningen hier zijn voorzien van een
verwarmingssysteem, minimaal bestaande uit een ketel
en een of meerdere radiatoren. De variabele instelling
gebeurt met een thermostaat. Dit geheel heet een
meet- en regelsysteem. Biomedisch gezien heeft ons
lichaam een ongekend aantal van dit soort nauwkeurige
systemen. Een bekend voorbeeld: wanneer we uit een
warme omgeving plots in een koude komen, krijgen we
kippenvel. Dit mechanisme dient om de oppervlakte van
onze huid te verkleinen, en dus onze eigen warmte beter
vast te houden. Denk verder aan het hormonale systeem,
op celniveau en subcelniveau.

lees verder: 02 TIG 2013 Oomens