toelichting auteur

In 1989 publiceerde ik mijn artikel  segmentale facilitatie ter behandeling van de posturale valgus’ in het Nederlandse Tijdschrift voor Integrale Geneeskunst. Uitgangspunt was hierbij de veronderstelde taak van het proprioceptieve stelsel bij het beïnvloeden van de houding middels zogenaamde therapiezolen. De behandelwijze en de achterliggende theorie zijn afkomstig van de Parijse arts René  Jacques Bourdiol en vormen nog steeds de basis van de (beroeps)opleiding. De effectiviteit is buiten kijf maar lastig te verklaren, zeker gezien het feit dat deze verklaring mijns inziens haaks staat op het klassieke steunzool denken.

In 1994 volgde mijn artikel ‘zien: een andere kijk op de houding‘, eveneens in het NTIG. Kern hiervan is de gebleken beïnvloeding van de motorische oogspieren op de convergentie/accommodate van de ogen. Vooral bij kinderen bleek subtiele houdingscorrectie tot ontspanning g van dit systeem te leiden. Ook het lezen bleek/blijkt vaak minder inspannend evenals niet zelden gediagnostiseerde dyslexie. Dit uitgebreide artikel geeft een ‘practice based’ verklaring. Met dit artikel stond ik in 1994 aan de basis van de posturologie. Verder blijkt een zeer nauwe relatie van de houding met het stomatognatische systeem en dan speciaal de occlusie van het kaakgewricht.

Toen in Nederland nagenoeg onbekend, evenals in de meeste landen. Dit vakgebied is sindsdien vooral actueel en bekend in Frankrijk (universitair), Italië (universitair) en Spanje. Gepubliceerd wordt overwegend in de Franse taal. Vanzelfsprekend zijn er internationaal meerdere auteurs en dus ook meerdere inzichten. Hopelijk leidt dit tot een verdere samenwerking. 

Op deze pagina tref je een overzicht van een (beperkt) deel van mijn artikelen.  Hopelijk geeft dit enig inzicht in mijn visie t.a.v. de integrale aspecten van de posturologie. De volgorde is willekeurig.

Peter Oomens, posturoloog.

De literatuurselectie op de laatste pagina wordt voorlopig gehandhaafd.

                                  

 

Het zien; een andere kijk op de houding

Samenvatting
ln dit artikel wordt ingegaan opeen relatie tussen het zien en de houding. Toegelicht wordt dat de wijze van
staan en zitten invloed heeft op de functie van de oogspieren. Tevens wordt een relatie gelegd tussen de draaiing rond de lichaamslengteas en de dominantie van het oog.
Een correctie van de houding volgens podo-orthesiologische methoden veroorzaakt een direct waarneembare, registreerbare en reproduceerbale houdingsconectie. Opvallend is dat na houdingscorectie zowel subjectieÍ als
objectieÍ de convergentie vanhet oog eenvoudiger wordt

ZIEN    verder lezen 

Bourdiol therapiezolen: wel of niet proprioceptief?

Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw werd de
‘proprioceptieve’ houdingstherapie, aanvankelijk bekend
als podo-orthesiologie, in Nederland geïntroduceerd. Na
het fuseren van twee beroepsgroepen in 1998 werd de
therapie bekend als podoposturale therapie. Deze
volwaardige, houdingregulerende therapie maakt gebruik
van vlakke inlegzooltjes, te dragen in ‘gewoon’ schoeisel.
Op deze zooltjes worden schijfjes kurk gelijmd (1 à 2 mm
dik) volgens een bepaald patroon, per patiënt aanpasbaar.
De bedoeling is diens houding meer in balans te brengen.
‘Practice based’ kan de effectiviteit van deze techniek niet
meer ontkend worden.
Deze uit Frankrijk afkomstige techniek wordt nu bijna 40
jaar in Nederland toegepast. Grondlegger is dr. René
Jacques Bourdiol, neuroloog († 2004).

lees verder:  TIG 4-17_PeterOomens 4(1)

segmentale facilitatie ter behandeling van de posturale valgus (1989)

DERHALVE:
De verklaring van de werking van het principe dient te
worden gezocht in de faciliterende werking van in cutis
en subcutis gelegen receptoren van de voetzool.
Hypothese is, dat in deze rijk gevasculariseerde structuur met een relatief groot aantal arterioveneuze anastomosen en bijna tien maal zoveel zweetkliertjes als bijvoorbeeld op de huid van de rug, binnen de eerder omschreven cirkel begrensd door de drie imaginaire lijnen,
een relatief grotere populatie Meissnerlichaampjes te
vinden is dan in de rest van de voetzool, met mogelijke
uitzondering van de digiti. Verder onderzoek zal dit moeten aantonen.

lees verder:  FACILITATIEART

Posturologie, een integrale visie op onze houding

Inleiding
Verreweg de meeste woningen hier zijn voorzien van een
verwarmingssysteem, minimaal bestaande uit een ketel
en een of meerdere radiatoren. De variabele instelling
gebeurt met een thermostaat. Dit geheel heet een
meet- en regelsysteem. Biomedisch gezien heeft ons
lichaam een ongekend aantal van dit soort nauwkeurige
systemen. Een bekend voorbeeld: wanneer we uit een
warme omgeving plots in een koude komen, krijgen we
kippenvel. Dit mechanisme dient om de oppervlakte van
onze huid te verkleinen, en dus onze eigen warmte beter
vast te houden. Denk verder aan het hormonale systeem,
op celniveau en subcelniveau.

lees verder: 02 TIG 2013 Oomens

Het Raadsel Rugklachten

Een raadsel wil je oplossen door je er goed in te verdiepen en trachten het te begrijpen. Trouwens wist je dat lezen met je houding te maken kan hebben? Althans wanneer er leesproblemen zijn……

Deze pagina’s gaan over je lichaamshouding maar ook over hoofdpijn, over voetklachten, over therapie. Kortom,  ‘wat heeft in ons lichaam met wat te maken’? Commercieel verhaal: nee! Informatief: ik hoop het.

Wanneer je iets medisch ‘googelt’ word je uitgebreid geïnformeerd over wat je maar wilt, vaak tot in de kleinste details. De medische wetenschap heeft en geeft steeds meer antwoorden. Geen kritiek dus? Toch wel, het is niet altijd duidelijk dat verschillende klachten dezelfde oorzaak kunnen hebben. Bij ontsteking van b.v. een hoektand denk je niet altijd direct aan buikklachten of de blindedarm. Dat behandeling van deze hoektand kan leiden tot vermindering van de klachten vindt men over het algemeen ‘alternatief’ of ‘toeval’. Maar hoe kom je er achter ‘wat met wat te maken kan hebben’? Dat ga ik hierna eenvoudig proberen uit te leggen.

Bevruchting, zwangerschap, geboorte

Bij de bevruchting slaagt slechts één zaadcel er in één eicel binnen te dringen. Deze ‘oercel’, is het begin van een nieuw leven. Deze gaat zich delen en delen, eindeloos delen. Op een gegeven moment gaan de cellen verschillende richtingen uit en begint de vorming van botten, organen en andere structuren.

En dan de geboorte: het begin van een nieuw leven, hopelijk in goede gezondheid voor zowel moeder als kind. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, dan staat een legertje specialismen klaar om in te grijpen.

Wat heeft dit met rugklachten te maken?

Deze eindeloze vermenigvuldiging van cellen heeft een nieuwe mens gebracht, waarbij alles met elkaar verbonden en op elkaar inwerkend is. Het lichaam is geen zak met onderdelen maar een complexe samenwerking van alle lichaamssystemen.

Een simpele test: ga ontspannen staan en haal diep adem. Leun vervolgens enigszins voorover. Wat voel je? Inderdaad, de druk onder je voorvoeten neemt toe en je tenen grijpen als het ware in de grond. Beweeg nu geleidelijk naar achter, waarbij de druk onder de hiel toeneemt: de druk onder de voorvoet vermindert en de tenen ontspannen. In- en uitademen alleen al hebben continu invloed op de voetbelasting

Hier gaan we dus van uit. We worden gedragen door vier vlakken: twee voorvoeten en twee hakken. Tot zover lijkt het me een logisch verhaal…… toch?

Echter, een groot deel van de mensheid staat te veel voorover en (over)belast de voorvoeten. Met als gevolg:

  • doorgezakte voorvoeten
  • eeltvorming
  • hamertenen

Waar gaat het mis?

Mensen bewegen niet alleen voor- <> achterwaarts, maar doen dat met de ene lichaamshelft meer dan de andere! Nu gaat het wringen! Het bekken en de benen vormen staande een soort gesloten ring en het ongelijk naar voren bewegen van de bekkenhelften veroorzaakt een draaiing van het bekken en van alles wat hierop rust. Dat zijn dus de wervelkolom (ruggengraat), de nek, het hoofd en de armen. En dat geeft (rug)klachten, naast de hiervoor al vermelde voetklachten.

Welke klachten moet je hierbij denken?

Eigenlijk te veel om op te noemen:

  • Hoofdpijn, vaak eenzijdig
  • Fysiologische bekkeninstabiliteit
  • Nek- en schouderklachten
  • Klachten ellebogen en handen, vaak eenzijdig
  • Vermoeid gevoel bovenrug
  • Pijnlijk, vermoeide onderrug
  • Liesklachten, vaak eenzijdig
  • Knieklachten, vaak eenzijdig
  • Voet- en enkelklachten

Dan hebben we het alleen nog maar over klachten aan het zogenaamde steun – en  bewegingsapparaat. Maar er kunnen ook orgaanklachten uit ontstaan.

Waarom draait het bekken?

De juiste vraag, de mens is nu eenmaal niet symmetrisch. Voorbeeld: knip in blanco papier een gat zo groot als een euro en houd dit met gestrekte armen voor je. Knijp nu beurtelings het linker- en rechteroog dicht. Bij een oog verandert er niets, bij het andere oog verspringt het beeld. Het oog waarbij het beeld gelijk blijft, noemt men het dominante oog. Veel minder bekend is dat dit oog zich ‘op de verte’ richt, waarbij het hoofd bijna onzichtbaar iets mee draait. Het hele lichaam, dus ook het bekken, past zich geleidelijk en eveneens bijna onzichtbaar aan de nieuwe situatie aan. Naast de ogen speelt ook het evenwichtsorgaan een grote rol. Deze ‘nieuwe’ situatie kost meer spier-energie en kan dus ‘spierpijn’ geven. De oorzaak voor klachten is geboren. En zo zijn er veel meer oorzaken: buikpijn, tenniselleboog, knieblessure om volkomen willekeurig maar wat te noemen.

 

Simpele oplossing?

Ik heb het hiervoor al gezegd: een groot deel van de mensheid staat te veel voorover, belast de voorvoeten te veel, maar bovendien links en rechts verschillend!!

Een simpele oplossing? In theorie wel: lichaam terugdraaien (b.v. optische correctie bij brildragers) en/of de voetdruk oefentechnisch naar achter verplaatsen). De praktijk is toch iets weerbarstiger. Bovenstaande is mede geschreven voor de behandelaar. Wanneer deze de logica hiervan inziet kunnen ook langdurige, chronische klachten misschien beter begrepen worden.

Een therapie die in ieder geval volgens deze logica te werk gaat is de podoposturale therapie!

Peter W.B.Oomens, juni 2020

Research on Posturology.