toelichting auteur

In 1989 publiceerde ik mijn artikel  segmentale facilitatie ter behandeling van de posturale valgus’ in het Nederlandse Tijdschrift voor Integrale Geneeskunst. Uitgangspunt was hierbij de veronderstelde taak van het proprioceptieve stelsel bij het beïnvloeden van de houding middels zogenaamde therapiezolen. De behandelwijze en de achterliggende theorie zijn afkomstig van de Parijse arts René  Jacques Bourdiol en vormen nog steeds de basis van de (beroeps)opleiding. De effectiviteit is buiten kijf maar lastig te verklaren, zeker gezien het feit dat deze verklaring mijns inziens haaks staat op het klassieke steunzool denken.

In 1994 volgde mijn artikel ‘zien: een andere kijk op de houding‘, eveneens in het NTIG. Kern hiervan is de gebleken beïnvloeding van de motorische oogspieren op de convergentie/accommodate van de ogen. Vooral bij kinderen bleek subtiele houdingscorrectie tot ontspanning g van dit systeem te leiden. Ook het lezen bleek/blijkt vaak minder inspannend evenals niet zelden gediagnostiseerde dyslexie. Dit uitgebreide artikel geeft een ‘practice based’ verklaring. Met dit artikel stond ik in 1994 aan de basis van de posturologie. Verder blijkt een zeer nauwe relatie van de houding met het stomatognatische systeem en dan speciaal de occlusie van het kaakgewricht.

Toen in Nederland nagenoeg onbekend, evenals in de meeste landen. Dit vakgebied is sindsdien vooral actueel en bekend in Frankrijk (universitair), Italië (universitair) en Spanje. Gepubliceerd wordt overwegend in de Franse taal. Vanzelfsprekend zijn er internationaal meerdere auteurs en dus ook meerdere inzichten. Hopelijk leidt dit tot een verdere samenwerking. 

Op deze pagina tref je een overzicht van een (beperkt) deel van mijn artikelen.  Hopelijk geeft dit enig inzicht in mijn visie t.a.v. de integrale aspecten van de posturologie. De volgorde is willekeurig.

Peter Oomens, posturoloog.

De literatuurselectie op de laatste pagina wordt voorlopig gehandhaafd.

                                  

 

Geef een reactie