toelichting auteur

Op deze pagina vind je een willekeurig overzicht van mijn, overwegend opinierende, artikelen. Dit geeft hopelijk een inzicht in mijn visie t.a.v. de integrale aspecten van de posturologie.

Nadrukkelijk moet worden vermeld dat (internationaal) meerdere inzichten bekend zijn. Hopelijk leidt dit tot een verdere samenwerking. De literatuurselectie op de laatste pagina wordt aangepast  en gehandhaafd.

Constructieve reacties blijven welkom.                                       

Auteur Peter Oomens.

Geef een reactie